Közérdekű adatok

Szervezeti és személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1. Elérhetőségi adatok

1.2. A szervezeti struktúra – Képviselő-testület összetétele

1.3. A szerv vezetői

2. A felügyelt költségvetési szervek

3. Gazdálkodó szervezetek: -nincs

4. Közalapítványok: nincs

5. Lapok: nincs

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium – Önkormányzati Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 19.

Email: erkeztetok.ktm@ktm.gov.hu

Sajtókapcsolat: sajto@ktm.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium 

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

E-mail cím: hivatal@somogy.gov.hu

Telefon: +36 82 502 600

Telefax: +36 82 502 603

Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy

Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Internet honlap: www.asz.hu

7. Költségvetési szervek

Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 56.

Telefon: 85/413-756

Szervezet vezetője: dr. Halász Péter László jegyző
jegyzo@pusztakovacsi.hu

Honlap: http://pkovacsi.hu

8. Alapító okirat

9. Megállapodás

10. Közös Hivatal Működési és Szervezeti Szabályzata

11. Megállapodás

12. Szervezeti és Működési Szabályzat

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről

Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el

a) rendezvények, közösségi programok szervezése,

b) közművelődési, kulturális programok támogatása,

c) a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása,

d) önkormányzati elismerések,

e) anyasági segély nyújtása

h) időskorúak jubileumi támogatása

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Szociális ügyleírások

KÉRELEM szociális étkezés igénybevételéhez

Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez

Kérelem Települési támogatás igényléséhez

3. Közszolgáltatások

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás (link a szerződéshez a céggel)

Közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600 Siófok,Tanácsház u. 7.

Telefon: 06 40 240 240

A folyékony hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további információk az alábbi honlapon érhetők el: www.drv.hu

Szilárd hullladékszállítás

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.

8700 Marcali, Dózsa György utca 1.

Tel: +36 85 630 290

E-mail:

info@mtksz.hu

ugyvezeto@mtksz.hu

konyveles@mtksz.hu

szallitas@mtksz.hu

ugyfelszolgalat@mtksz.hu

A szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további információk az alábbi honlapon érhetők el: https://www.mtksz.hu/

Temető fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás (szerződés)

4. A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartások

5. Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület . évi munkaterve

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

Bizottságok

Társulások

8. Pályázatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – Pályázati felhívás

Lakáscélú helyi támogatás

Lakás bérlet

9. Hirdetmények

Hirdetmények

10. Közérdekű adatok igénylése

Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 56.

Telefon: 85/413-756

Szervezet vezetője: dr. Halász Péter László jegyző
jegyzo@pusztakovacsi.hu

11. Ellenőrzés

Ellenőrzések

12. Közzétételi listák

13. Intézkedés

Gazdálkodási adatok

1. Költségvetések, beszámolók
1.1 Éves költségvetések

2021. év | 2022. év

1.2 Számviteli beszámolók

1.3 A költségvetés végrehajtása

zárszámadások: 2020. év  | 2021. év

2. Működés
2.1 A foglalkoztatottak

2.2 Támogatások

2.3. Szerződések

2.4 Egyéb kifizetések

2.5 Európai Unió által támogatott fejlesztése

2.6 Közbeszerzés

Közbeszerzési szabályzat