Képviselő-testületi ülés – 2024.02.14.

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete soros, nyílt ülését 2024. február 14-én 14 órakor tartja Libickozma Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, Libickozma Fő utca 29. szám alatt, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Tárgyalandó napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Horváth Gábor Polgármester
2. Beszámoló a képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: Horváth Gábor Polgármester
3. Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2024 (Il.14.) számú 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása
Előterjesztő: Lakics Hajnalka jegyző
4. Libickozma Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatainak tárgyalása.
Előterjesztő: Horváth Gábor polgármester
5. Egyebek