„Libic-Napja” – Zenés rendezvény

„Libic-Napja” – Zenés rendezvény

Zenés rendezvény
15:30 Pite-sütő versenyre nevezés
16:00 Horváth Gábor
polgármester köszöntője
16:10 Bajtársi Dalárda műsora

17:00 Sodrófa-hajító- és
petrencerúd-tartó verseny
18:00 Vacsora
19:00 Pitesütő-verseny eredményhirdetése, Tombola sorsolás
20:00 Zenés Est Tónival